Zakupuvane na schetovodni zapisi na kasa

И накрая, стартирахте ли собствена бизнес роля или разширите хоризонтите си с нови отдели? Чудесно! Вероятно сега е дошъл моментът да си купиш кеш касета, и се чудиш дали можеш да вземеш малко възстановяване.Имам щастливи и лоши новини. Приспадането на цената на покупката от касовия апарат е възможно само при закупуване на първия касов апарат. Не можете да включите отстъпка за успеха на нов или различен касов апарат.

Причини за приемане на облекчениетоМоже би първо за това, което ви дава възможност да закупите касов апарат. И тогава:- можете да приспадне ДДС, включен в цената на касовия апарат,- можете да преброите разходите за сумата до данъчно признатите разходи,- можете да приспаднете 90% от нетната цена на устройството, но не повече от 700 PLNЗвучи добре? Трябва да отговаряте на определени условия, за да създавате такива бонуси. Ето ги:- закупуването и фискализацията на касовия апарат трябва да се извърши, преди да възникне задължението за регистрация на касовия апарат, \ t- трябва да докладвате на мястото, където касовия апарат е инсталиран, на ръководителя на финансовия офис в 7-дневен срок от предоставянето му на фискализация,- трябва да се върнете на ръководителя на вашата данъчна служба - декларация за броя на касовите апарати и тяхната среда на използване. Изявлението трябва да бъде подредено ПРЕДИ стартирането на регистрацията (най-рано на ден преди,- трябва да се извършат първите и контролните проверки, \ t- участва в пълен размер за касовия апарат и взема платежен документ за него,- регистрацията трябва да започне със законна дата.Какво ще кажете за успеха, ако сте данъкоплатец, който причинява работа, която е освободена от данък или подлежи на задължението да регистрира оборот чрез касови апарати? Можете да получите възстановяване вместо приспадане.Вие трябва да:- започнете да записвате не по-късно от текущата дата- да представи горепосоченото декларация за стойността на касовите апарати и апартамента на ползване,- поставяне на реклама на мястото на инсталиране на касовия апарат,- заплащат цялата сума за касовия апарат.

дизайнИ трябва да върнете заявлението:- име, фамилия и име на данъкоплатеца, \ t- адресни данни,- данъчен идентификационен номер,- в случай на данъкоплатци, предоставящи услуги за превоз на пътници и товари с лични и багажни такси - информация за номера на лицензията за превоз на пътно такси с такси и регистрационен и страничен номер на таксито, в което е инсталиран регистрационният касов апарат.Възстановяването е до 25-ия ден от момента, в който данъкоплатецът изготви заявлението.Възстановяването за приспадане на разходите за покупка от касовия апарат се извършва, когато в рамките на 3 години от датата на започване на записването:- спрете да използвате касовия апарат, включително края на дейността,- ще бъде открита ликвидация,- ще бъде разгледана несъстоятелност,- продажбата на предприятието или къщата, а студентът няма да действа по продажбите на сумата.