Vat r i kasov aparat

Аптеките са компании, които трябва да се припокриват с данъчното заглавие, разбира се, също като всяко друго търговско дружество. Следователно всички аптеки трябва да са касови апарати. Днес обаче касовите апарати са наистина остарели. Големите магазини, както и магазините в процес на изграждане, обикновено използват електронно оборудване за запис на продажбите.

По отношение на технологията и популярността, последното решение е много по-добро. Всички данни се вземат на компютъра, продажбите се обработват чрез специална компютърна програма, а разписките се отпечатват от принтер, свързан към компютъра.

Фискалните принтери на Posnet работят на същия принцип като касов апарат. Също така разпечатва квитанции след получаване на одобрение от ИТ план. Принтерът е планиран по същия начин като касов апарат - той отпечатва разписки на хартия със съответните параметри, на специална хартия, също така с информация, която иска да бъде поставена върху разписката, разбира се същата, както когато разписката е поставена от принтера в касата ,

Аптеките са модерни предприятия, движещи се с времето. Днес в обикновените аптеки е трудно да се намерят касови апарати и лекарства, върху които са прикрепени етикети, които навремето бяха задължителни с етикет на някой продукт. Не е проблем да прочетете стойността от който и да е такъв ценови маркер и да я въведете в касата - тя е последната сериозна и може да генерира грешки. Следователно, той се отнася до по-подходящ начин, който е сканиране с баркод от продукти, предварително поставени в информационния център. Благодарение на това сканиране можем да свържем фискален принтер към компютъра, който ще отпечатва задължителните разписки в организация, непроменени в продължение на много години, а в същото време воденето на записи на продажбите ще бъде в състояние да бъде много по-удобно, модерно и да създава по-малко грешки. Днес фискалните принтери могат да се намерят в складове, продаващи магазинно оборудване и в професионални магазини с касови апарати. Нека споменем, че покупката на фискален принтер трябва да бъде уведомена в данъчната служба чрез официален печат, идентичен на този при регистрация на фискален касов апарат.