Seminaren mikroskop

За онези, които не са оценени от данъчната служба чрез касовия апарат, книжката с услуги няма да бъде дългосрочна. А онези, които решат да станат ватовцами или да предложат стоки и да предлагат услуги, виждайки ги като касов апарат като нерезидент, ще поставят такава книга на реално място. Трябва да се напомни, че загубата на служебния регистър на касата може да има тежки последици за инвеститора. По-специално, те ще заемат мястото, когато един бизнесмен се опитва да прикрие такава ситуация както пред фирмата за услуги, така и пред данъчната служба.

Книгата за услуги е от съществено значение, защото записва всички видове фестивали и ресторанти. Понастоящем въз основа на текстовете от уебсайта представителят на Данъчната служба може да реши дали бизнесменът да води записи правилно или не. Ако това се случи да бъде загубено или книгата с услугите е унищожена, не се колебайте да уведомите службата за този факт. Убедени не само да съобщят факта, че книгата е загубена, но и да дадат как се е случила. Въпреки че това не е краят на задълженията, които предприемачът трябва да има в подобна ситуация.

http://forkom.com.pl/auresoil-sensi-secure.eu/bg/

Важно е също така, че веднага след докладване на загубата в офиса, се обадете на компанията фискален касов апарат с нов филтър, който извършва услугата и преглежда касовия апарат. Нейният мъж ще ни даде дубликат. Заслужава да се отбележи, че такава институция е длъжна да издаде резервно копие на книгата. И ако на повърхността на годините, които получавате от услугите на различни компании за услуги, трябва да имате с настоящето, че дубликатът на книгата може да има недостатъци. Да, така че запазете този регистър, така че винаги да се среща на определено място, поне не е позволено да го вземете, или когато не е достъпен до него.

В случай, че представителят на данъчната служба установи, че има нередности в дубликата, той може да помогне с необходимостта от връщане на отпуснатата сума за закупуване на касов апарат. Освен това, ако самият предприемач е решил да уреди с титлата платец на ДДС, в такъв случай може да се случи, че ще изиска освобождаване от този метод на водене на документацията.