Rzeszow fiskalen printer

Какво представлява фискален принтер и какво е специфичното значение на тази институция? Нека започнем да мислим за това и да проучим малко тази тема.

Най-общо казано, фискален принтер е преди всичко всяко устройство, което записва приходи, идващи от продажби на дребно. Тази регистрация, разбира се, се предприема за целите на данъчното уреждане. Става въпрос за т.нар данък върху дохода и ДДС. За да може фискалният принтер да се използва изцяло за горепосочената цел - освен това, в пълно съответствие с буквата на закона - той задължително трябва да бъде одобрен.

https://dper24.eu/bg/

За разлика от касов апарат, принтерът на касов апарат не може да работи напълно самостоятелно. Тя се нуждае от компютърна връзка. Дейността на тази институция е регистрация и отпечатване на разписки. Тук също си струва да споменем, че фискалният принтер отива в склада на така наречените компютърни системи за продажба. За случайност можем да споменем POS касовите апарати. Трябва да помислим и за факта, че за да регистрираме разписка на фискален принтер, можем да използваме всяка - по принцип - компютърна програма, която умело може да контролира принтера чрез RS-232 или USB. Скъп е фактът, че програмите, използващи финансови принтери, не е необходимо да бъдат одобрявани. Междувременно комуникационният протокол е публичен. Неговата наличност може да се види на интернет стените на производителите на принтери.

Нека ви припомним, че всеки продавач - чийто доход е бил по-голям от пределно определената от Министерството на финансите пределна стойност - е отговорен за валидната регистрация на продажбите на дребно, а фискалният касов апарат или фискалният принтер трябва да работи до последно.

Безспорно фискалният принтер отпечатва специфични фискални разписки за купувачите. Това не е всичко. Тъй като отпечатва и управлява на контролната ролка (т.е. касови бележки. Те се предават за архивиране. Разбира се, разпечатаният фискален бон трябва да бъде предаден на клиента дори след продажбите. От серията копията, запазени на контролните ролки, трябва да се съхраняват от един продавач. Това е състояние от точно пет години. В същото време си струва да имате допълнителен факт: с няколко години е реално да съхранявате копие от печатни материали в нейните електронни лица. Веднага след края на всеки ден на продажбите, потребителят посещава, за да подготви т.нар дневен фискален отчет.