Radialni ventilatori

Разстройството на човека е начин на умствена дегенерация, чиито първи черти са дълбоко вкоренени и прекрасни модели от информация от центъра, които правят невъзможно работата в обществото в рамките на общоприетите норми. Източникът на всякакъв вид разстройства може да бъде опит, който са научили не само в детството, но и в по-късния живот, страхове или дори липса на изпълнение на основни жизнени нужди.

някои лични характеристики, дълбоко вкоренени, които са силно преувеличени в съда до най-близките черти на един млад човек,липса на способност да се адаптира към въпросите - това доказва, че добре познат човек в няколко различни форми ще наблюдава точно по съвременен начин,всички укрепени черти са не само в реда на възприемане на реалността, но и в успеха на изследванията и любовта един към друг и на чуждоземните типове. Той смята, че същото назначение е силно, особено по отношение на контактите с други хора, които в случай на герои с нарушения на личността са силно дефектни,характеристиките на героите с нарушения формират общ модел на друга, различна личност, и те не са индивидуално поведение, произтичащо от това, че са в добра ситуация.

Можете да различите много видове нарушения на личността, от тези, които се характеризират с предизвикателството да бъдете себе си, чрез напълно безвредни, до водещи до опити да се наранят други видове. Ето някои от най-често срещаните видове психични разстройства:

Шизоидна личност - човек, който е способен на този модел на разстройство на личността, често има впечатление на човек, който е изключително силен и безчувствен, получава себе си в непосредствения свят. При първата среща от този вид човек се повтаря много дистанциран и съставен, дори няколко емпатични. Неговите отражения са много ексцентрични и / или необичайно оригинални. Емоционалното състояние на шизоидния човек ще бъде по-важно в облеклото; този човек ще запази добър и здравословен стил на обличане, понякога ексцентричен, никога и никога няма да следва модата или общоприетия закон за това, което изглежда. Причините за развитие на последния тип заболяване не са добре познати или идентифицирани. Някои учени настояват, че те са причинени от прекомерна грижа за родителите в ранна възраст, а други - точно обратното. Психиатрите основават оценката си на представянето на такива обекти като липсващи или едва играещи удовлетворение от собствените си удоволствия, емоционална студ, липса на интерес към похвала и критика, свобода и нежелание да променят сегашния етап.емоционален дистрес - препоръчват се два вида жени с емоционален дистрес: бърз тип и граничен тип. Жените с двата вида дисфункция могат да се характеризират с висока импулсивност, независимо от последствията, бързо избухване с невъздържан гняв, хиперактивност или раздразнителност. И двата вида емоционални шокове, обаче, имат доста значителна разлика. Импулсивен човек, защото няма контрол над любовта и поведението, които са предимно в екстремни форми, допълнително се оплаква от високо психологическо напрежение. Граничната линия в крайна сметка е опасен клон на емоционално изкривяване, защото настроенията на човек, страдащ от последното психично разстройство, са толкова остри и внезапни, че изпращат самоубийства в групи за инциденти.Страхове - този стил на разстройство на човека е доста плавен и разбираем за читателите. Това означава, че човек се страхува. А страхът й може да бъде буквално всяка равнина на съществуване и да съдържа обекти. Последствието е избягване на форма и явления, които предизвикват лоша тревожност, която в най-атрактивния случай води само до обекти в социалното действие, в най-ниското и дори до самоубийство или агресия, насочена към собствените им жени. Има различни фобии, като арахнофобия, хомофобия, клаустрофобия или дори педиофобия (страх от кукли, трисидеафобия (страх от 13, а също и педофобия (страх от деца или дори аерофобия (страх от въздуха.зависимост - ние не говорим за втория вид зависимост. Човек с личностно разстройство в среда на зависимост е просто зависим от нов човек. Той не знае как да се справи без помощта на своите обитатели, позволява на чужденците да вземат решения за съответните промени в живота си, той няма знания за самостоятелно вземане на решения, той е субективно и прекалено сдържано.

Законът е, че човек не живее наистина човек, който е важен, с искрено сърце, да бъде напълно здрав. Ако обаче такава особеност е тревожно преувеличена, за полската сигурност е важно да получи мнението на психиатър.