Psihikata na zatvornika

В условия на запрашаване на въздух с вещества, представляващи опасност от експлозия, препоръчително е да насочвате устройства със сертификат и конструкция ATEX, проектирани и създадени заедно с директивата ATEX, валидна в районите на ЕС.

На практика, в условията на прах с прахове от боя, фини въглища или прах от органичен произход (напр. Дърво, на първо място е необходимо да се осигури правилно отстраняване на праха. Ефективното обезпрашаване на ATEX (извличане на atex прах успешно елиминира повечето опасности, но за да се изпълни безпроблемно, е необходимо да се сключат правилно завършени и евентуално ефективни технически, технически и процедурни решения. Кои са решенията?

ATEX почистване на работаВ дейността си обезпрашаването на ATEX (в съответствие с европейските директиви се събужда до:- използването на локални ауспуси, които трябва да бъдат разположени в близост до източници, излъчващи потенциално взривоопасно замърсяване, екстракторите са самоносещи оръжия, индустриални качулки или специални чинии,- редовно вакуумиране на повърхности, където са покрити струпвания от прах (например около машинни инструменти, за това съоръжение трябва да се използват промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работни инструменти и една обезпрашителна инсталация, тъй като може да направи повече статично електричество - заземяването предотвратява това събитие,- правилно изграждане на канали за изсмукване на прах и тяхната безопасност срещу ерозия,- използването на вентилатори, филтри и обезпрашителни аксесоари, проектирани в съответствие с информацията на ATEX и съответстващи сертификати.За най-пълна възможна защита срещу експлозия системите за обезвъздушаване на ATEX трябва да бъдат преоборудвани с планове за гасене на пожар (пожар и / или пожар вътре в самите инсталации.