Programa za fakturirane na transportni uslugi

Програмата за фактуриране ви позволява да издавате други видове платежни документи по бърз, популярен и подреден начин. Модулът Comarch ERP Optima Invoices е изключително строг за използване. Благодарение на него е възможно да се издават документи във всяка валута.

https://prime-c.eu/bg/

Това приложение е напълно синхронизирано с новите модули на системата Comarch. Известните се актуализират в цялата област, което прави счетоводните услуги прости. Със съвети относно функционалността (продажба и покупка на опции, онлайн обмен на документи този елемент избира най-интересния случай на площада сред статии от този вид.Допълнителен инструмент, който е Специализиран прозорец на продажбите, ви позволява да представяте всички реклами и материали, свързани с даден клиент. Това е изключително достъпно решение за счетоводителите. В допълнение, тази програма има функция за печат. Всичко това означава, че системата значително улеснява функционирането на фирма или офис и прави работата по-приятна.Програмата Comarch ERP Optima Invoices е идеална особено за средни и средни компании, където счетоводният отдел не е често и хората се нуждаят от внимание и помощ. Подобна инвестиция вече е модулът за фактуриране като склад за счетоводство и фактуриране, улеснява работата на хората и ограничава възможността за грешка. Програмата ви позволява бързо да издавате фактури с тяхната възможност за незабавна корекция и печат.Програмата за фактуриране на Comarch ERP Optima Invoices позволява: издаване на фактури за продажби и покупки, фискализация за физически жени, обработка на всички въпроси в злоти и чуждестранна валута, издаване на коригиращи документи (корекции: количество, данни, цени-стойности, ставки на ДДС, отстъпка и др. , покупка и продажба с избор на стандартни форми на плащане (превод, компенсация, пари в брой, както и тези, посочени от софтуера на клиента и ръководството на регистъра на услугите и изпълнителите.