Prib rzano umen ostroumen

https://pure-p.eu/bg/

Огънят е изключително разрушителна сила. Тъй като намира вещества, подходящи за изгаряне по прав път, той ги подлага на съвършено унищожаване. Непланираният процес на горене може да придобие почти всички материали, дадени ни - твърди вещества, течности и газове. В зависимост от изгарянето на продукта, различни методи за пожарогасене са свързани с предотвратяване на пожар. Най-интересното е водата. Въпреки че не във всички случаи може да се използва. Пените или праховете се използват доста често при пожари.По-малко популярна е използването на пара, за да се потуши огънят и да се обърне разпространението му. По-ниската популярност на парата е резултат от последната, че тя може да се използва само на закрито, също и за гасене само на определени пожари. Парата като средство за гасене не се допуска като доказателство за гасене на горящи гори. Това не означава, че не можете да изгорите дърва от него. Парата е функционално решение, inter alia, по време на пожари в помещения, доставящи дърва за сушене, но площта на тези апартаменти не трябва да надвишава 500 квадратни метра.Процесът на гасене с пара разчита на представянето му под налягане в пожарна зона. Благодарение на това запалимите газове, появяващи се в областта му, се изтъняват, концентрацията на кислород намалява, което от своя страна предотвратява растежа му и след няколко минути огънят угасва. Парата е помолена не само да гаси твърди пожари, но и течности и газове. И в тези случаи огънят трябва да се разпространява само в затворената зона. В открития отдел водната пара губи своята ефективност като средство за гасене.