Potok t ot stoki v es

https://silhouette55.eu/bg/

Основни предположения на Европейската общност

Точен отговор на теста "какво е CE сертификат?" зависи от решението на основните предположения, че е Европейският съюз. Изразява се, че съдържанието на нейната задача са три принципа: свободното движение на стоки, хора и капитали. За да създадат горните принципи, държавите-членки на ЕС решиха да премахнат всички трудности в търговията в рамките на Общността и също така установиха обща политика в съда спрямо партньорите извън ЕС. Благодарение на това при продажбата в Общността се създаде обменна зона, подобна на последната, която представлява изземване в сила на една държава. Той спечели компанията на Единния местен пазар или Общия пазар.

Европейски общ пазар и маркетинг на материали

Една от най-дългите трудности, свързани с търговията между държавите, са националните изисквания по отношение на положението и безопасността на продуктите. Някои страни имаха различни закони и ценности, които значително се различаваха от една страна в друга. Продуцентът, който искаше да предложи собствените си ефекти в други страни, трябваше да отговаря на личните изисквания. Към премахването на бариерите пред търговията стана необходимо да се премахнат тези различия. Стандартите, свързани с покупката на артикули, не могат да бъдат премахнати. Следователно, оптималното решение беше хармонизиране на стандартите в цялата общност, благодарение на което търговията беше подчинена на тези изисквания.

В началния етап беше направен опит за регулиране на регламентите на ЕС във връзка с дадени категории продукти и стоки. От намека за огромната сложност и отнемащи време процесът беше освободен.

Решението се оказа да се създаде опростено отношение към техническата хармонизация. Определени са съществените изисквания за безопасност за отделните групи продукти, които трябва да бъдат завършени преди пускането на продукта или продукта на реалния европейски пазар.

Предприемачите извън ЕС, които искат да пуснат на пазара продукт на площад на Общността, например от Турция, трябва да ги направят в състояние да спазват регламентите на ЕС и количествата по отношение на качеството. Доказателство за този факт е тяхната отговорност.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви основни изисквания трябва да бъдат изпълнени. Не е задължение да се използват тези правила. Предприемач, който от втория тип докаже, че печалбите му са допуснати до трафик на пазара на Общността.

CE сертификат - декларация на производителя

Маркировката „CE“ не е нищо друго, освен декларация от производителя, че продуктът отговаря на определени изисквания на директивите, които го интересуват.Има лице със символа на декларацията на производителя или упълномощен представител. Той потвърждава, че продуктът е създаден в единство с основните изисквания, заложени в специфичната информация за продукта. Следователно това са единични или малко различни директиви.

Правото на Общността предвижда презумпция за съответствие и минимални изисквания за безопасност за продукт с маркировка „СЕ“.

CE сертификатът се публикува в резултат на собствена отговорност на производителя или упълномощен представител. Това се случва след доказателство, че продуктът отговаря на определени изисквания на директивата. За да се въведе този факт, се прави процедура за оценка на съответствието и след положителна проверка се издава декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да бъдат оригинални в зависимост от рисковете, които зависят от притежаването на определена стока. Колкото по-голям е рискът от изтегляне от изделието и толкова по-тежък е, малкото процедури трябва да бъдат извършени от неговия производител или от упълномощен представител. В отделни случаи е необходимо да се изпълнят изискванията на дори десетина стандарти на Общността.