Matematicheska programa klas 3

В настоящия момент, в договор с много бързо развитие на съвременните компютърни технологии, МКЕ (методът на крайните елементи бързо стана много важен инструмент за числения анализ на различни конструкции. Моделирането на MES е намерило много високо приложение в почти пълните области на инженерството и приложната математика. В най-простия смисъл, говорейки MES, това е опасен метод за решаване на диференциални и частични уравнения (след предварителна дискретизация в значително пространство.

Какво е MESМетодът на крайните елементи, тогава понастоящем същите като най-популярните компютърни методи за определяне на напрежението, обобщените сили, деформации и измествания в тестваните структури. MES моделирането се състои от набор от единици за пълния брой крайни елементи. В рамките на всеки отделен елемент могат да се правят някои приближения и всички неизвестни (главно премествания се представят от допълнителна интерполационна функция, посредством стойностите на самите позиции в затворен брой точки (разговорно наречени възли.

Mulberry's Secret

Прилагане на MES моделиранеВ текущото време, силата на структурата, напрежението, изместването и симулирането на деформации се тестват с помощта на метода на МКЕ. В компютърната механика (CAE, топлинният поток и течният поток също могат да бъдат изследвани с помощта на тази техника. Методът MES е идеално добавен към търсенето на динамика, статиката на машините, кинематиката и магнитостатичното, електромагнитното и електростатичното въздействие. MES моделиране, което живее плъзгащо се в 2D (двуизмерно пространство, където дискретизацията се свежда основно до разделяне на определена област на триъгълници. Благодарение на този метод можем да изчислим стойностите, които се появяват в напречното сечение на дадена програма. В техниката обаче има някои ограничения, които трябва да имате предвид.

Най-големите предимства и предимства на метода MESНай-голямата стойност на МОН е възможността за получаване на точни резултати дори при много трудни форми, за които е изключително важно да се извършват обикновени аналитични изчисления. В бизнеса той призовава отделните въпроси да бъдат възпроизведени в съзнанието на компютъра, без да е необходимо да се изграждат скъпи прототипи. Този механизъм прави целия процес на проектиране изключително лесен.Разделянето на изследваната област на още по-къси елементи води до по-точни резултати от изчисленията. Човек трябва да има и плюс за факта, че определено има по-голямо търсене на изчислителна мярка на съвременните компютри. Трябва да помним повече за факта, че в такъв случай трябва сериозно да имаме и някои изчислителни грешки, които се отнасят до чести апроксимации на обработените стойности. Ако площта, която ще се тества, се сглобява от няколко стотици хиляди оставащи елементи, които имат нелинейни свойства, същото в тази форма изчислението е идеално модифицирано в нови итерации, благодарение на което готовата продукция ще бъде чиста.