Kasoviyat aparat s zhivak

Сега в началото на самия индивид трябва ясно да се разбере, че пренебрегването и неспазване на конкретната дата на задължителния преглед на нашия касов апарат абсолютно неудобни резултати в необходимостта да се върнат на т.нар облекчаване на срока на (в брой покупката. Заслужава да се отбележи, че последните санкции видове, застрашени са тези данъкоплатци, които, следователно, за да не се правят на три години от момента на встъпването в длъжност на запис - по задължителен, а в текущия период - Cash заявление за задължителна проверка. И между другото, казват, че такъв преглед се провежда правилна поддръжка.

Без съмнение задължителното преглеждане на касовия апарат трябва да се извършва най-малко на всеки две години. Трябва да споменем и какво означават тези две години на практика. Защото с точното изчисление трябва да приемете за началния момент, това е денят, в който се е състояло фискалното изпълнение или датата на техническата проверка.

По този начин данъкоплатците, когато купуват пари, могат (и дори трябва да вземат предвид - в контекста на необходимостта от преразглеждане - двугодишен период от момента на фискализацията на устройството. Разбира се, тази фискализация се извършва специализирано в последния обхват на услугата. Самият процес на фискализация се основава на конкретното иницииране на работата на фискалния модул на касовия апарат.

Detoxic Detoxic Изключително ефективна почистваща сила от паразити

Струва си да потърсите и преди да купите касовия апарат, за да разберете дали нашият център има оторизирана услуга, какво можем да направим, като въведем в търсачката подходяща парола, като "услуга за касови апарати".

Задължителният преглед на касовия апарат намалява в смисъла на работа до няколко дейности. Сервизният техник най-напред извършва одит по отношение на състоянието на печата на даден касов апарат. Той поиска тяхното сътрудничество със записите, включени в сервизната книга. Специалистът също така контролира цялостното състояние на касата. Оценява дънната платка, финансовата памет и фискалния модул. Същевременно тя също така проверява правилността на дисплея за купувача. Освен това тя проверява касовата програма и версията на програмата в текста в съответствие със записите - отново - в областта на касовия апарат. И накрая, техникът вписва официалния резултат от прегледа - с потенциални препоръки и наблюдения - за сервизна работа.Отстъпката е от сто до двеста злоти - за пари.

Ако определихме тази операция с техническа проверка, тя можеше да бъде измамна. Защо? Е, защото по време на проверката се проверяват само тези нормални устройства, които са пряко отговорни за нищо странно като проверка на оборота. Има план за преглед.

Задължителният преглед на финансовата институция е нещо, което се регулира внимателно, което също си струва да се обърне внимание.