Kasov aparat v gdansk

Получаването от касата на novitus lupo е изключително важен факт както за мениджъра, така и за човека. Основните от тях имат задължението да издават такива доказателства за продажба, като тези други трябва по всяко време да премахват разписката с тях.

За съжаление, някои от нас за получаване не получават много внимание, което в много случаи може да има лоши последствия. Колко дълго трябва да държим такива разпечатки от касовите апарати, но в какви възможности могат да бъдат полезни?

Предложението е достатъчно просто в успеха на предприемачите. Те трябва да събират копия от разписки за 5 години - в случай на одит на Закона за държавната хазна. Защо такъв документ за клиент?Този малък лист хартия в силата на делата може да има изключително значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем как да я съхраним правилно, можем да спечелим много. Това на първо място говори за въпроса, в който искаме да рекламираме закупените стоки или да ги доставим и да им върнем парите. В този случай продавачът ще поиска от нас да покажем потвърждението за получаване на рекламираната транзакция. В колко часа трябва да се погрижим, когато разписката ни помага да създадем жалба? Ако купуваме хранителни продукти, можем да докладваме за проблеми с тях до 3 дни. За по-дълго време трябва да пазим тези квитанции, които са документ за покупка на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни дава до 24 месеца, за да открием характеристиките и да подадем жалба. Точно в момента, в който няма да бъдем разписки, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голямо е предимството на рекламирания продукт, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде, докато пазаруваме. Нека да запазим документите по подходящ начин. Можем да създаваме пликове, в които ще правим разписки по хронологичен ред, можем да посветим специална кутия на последната посока. Важно е документът, потвърждаващ извършените от нас дела, да бъде защитен, доколкото той е основание за подаване на жалба.