Kasov aparat s tsena za chekmedzhe

Всеки предприемач, който планира да продава стоки или услуги на лица, които не водят бизнес кампания, трябва да бъде касов апарат. Той не обмисля отбелязването дали продавачът е платец на ДДС или повече се изтегля от такива сетълменти. Какви са задълженията на притежателя на касов апарат?

На първо място, собственикът на касов апарат трябва да провери дали трябва да направи задължителен запис на размера на продажбите, който прави. При успеха на малките продажби, които се извършват рядко, понякога по-печеливш вариант е да се живее чрез насочване на записи в незадокументираните записи за продажби. Изключения от необходимостта да има касов апарат са описани в наредбата на министъра на финансите от 4.11.2014 г. в ситуация на снимки с цел водене на записи с използване на касови апарати.Нека си спомним, че при закупуването на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от цената му, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, също и за мъжа, когато и продавача, ще бъде правилно конфигуриран касов апарат, т.е. такъв, който разполага с голям каталог на продукти или услуги, предлагани. За мъж голямото предимство на тази форма е фактът, че той ще приеме получаването, което ще предложа като възможна основа за връщането.

Основата за въздействие върху сумата ще бъде фискализацията на фискалния касов апарат. За какво става въпрос? Тогава това е еднократна и необратима процедура, която означава постоянното присвояване на NIP номера на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да закупим касови апарати и без фискализация, в крайна сметка такъв касов апарат ще може да се използва за неща само по нефискален начин. Изключително важно е фискализацията на касата да се извършва от опитен техник, защото при успех на грешката ще е необходимо закупуването на нов касов апарат.

Основните задължения на притежателя на касов апарат трябва да бъдат да отпечата билет и да го предаде на потребителя по всяко време, ако достигне до покупката, и да отпечатва ежедневен отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (първия ден на всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да се осигури задължителен преглед. Тя трябва да остане попълнена след 24 месеца използване на касата. Трябва да помним и за доброто съхранение на разписки и отчети: законодателят поставя задължение на предприемачите да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важна мисъл е също да се помни & nbsp; че след пет години предприемачът трябва задължително да замени модула за касови апарати.