Kasov aparat 2015g

Касовият апарат, наречен касов апарат като автомобил, изисква периодично да се проверява. И в този случай прегледът трябва да бъде направен най-късно две години след нов преглед или фискализация. & Nbsp; Преглед на касата, цената на Краков се колебае на везни от 100 до 200 PLN с достъп.

Задължението за преглед на касата идва от надеждни законови разпоредби. Правното основание за двугодишния период за преглед на касовите апарати е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16 ал. 1 от наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. относно условията за използване на касови апарати. Заедно със закона и напълно с разпоредбите на член 61, параграф 3 от Наказателния кодекс неизпълнението или ненавременното преразглеждане на касата е известно като неправилно водене на книгата и заплашва да наложи глоба за данъчно нарушение. По-евтина алтернатива на прегледа на две години обаче е да го инсталирате всяка година. Когато говорите за прегледа на касовите апарати, трябва да се погрижите и за определяне на подходящия момент, който се създава въз основа на Данъчния кодекс. Заедно с изкуството. 12 § 3 от този закон, описаните в месеците срокове се извършват с изтичането на този ден в предходния месец, който указва първоначалния ден на крайния срок, а ако не е имало такъв ден в съвременния месец - в последния ден от същия месец.

Задължението за надзор на датата на преглед на касата е на лицето, което използва въпросния касов апарат. Притежателят трябва да информира сервизния техник за необходимостта от създаване на такъв преглед в рамките на две години след този преглед. Техник на касата, в заглавието 5 дни от датата на притежателя на касовия апарат, трябва да направи задължителен технически преглед на касовия апарат (§ 31, параграф 4 от закона за касовите апарати.

Преглед на техническото състояние на касата трябва да се провери на първо място: състоянието на всички печати на касовия апарат, състоянието на корпуса, четливостта на фискалните документи, работната програма, правилната работа, паметта и състоянието на батерията.В случай на избягване на излагане на санкции от картата на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да следи сроковете за преглед на касата.