Kalkulator na kasov aparat

https://sprtanol24.eu/bg/

Последните новости в Закона за ДДС, който влезе в сила от януари 2015 г., въведоха необходимостта от сетълменти с използването на касов апарат сред други групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още се оттеглят от задължението да издават разписки, институциите, предлагащи нашите услуги на други клиенти, са задължени да уреждат работи, използвайки касови апарати.

Кой трябва да има касов апарат?Касови апарати са необходими в & nbsp; предприятията, които отиват до физическите си глави (B2C. И компаниите, чиито годишни покупки не надвишават 20 хил. PLN нетно, не са задължени да издават фискални разписки. С промяна, ако предприемачът стартира енергия през данъчната година, тогава задължението да има касов апарат се появява, когато оборотът надвиши 20 000 PLN. Все още има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, отпечатани от касов апарат.

Облекчение и задължения, свързани с притежаването на касови апарати.Преди предприемач да започне да използва касата, той трябва да докладва този факт в своята данъчна служба заедно с адреса, където ще се използва касовият апарат. Заедно с тези документи трябва да върнете оригиналното доказателство за закупуване на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технически и прости - посочени в резолюцията за ДДС. Официалните изисквания, които трябва да бъдат направени преди да използвате касата, зависят както от помощта, която можете да получите за закупуване на касовия апарат. Отстъпката, комбинирана с покупката на пари, достига до 90% от цената на закупуването на паричните средства, не повече от 700 PLN. Притежателят на касов апарат трябва да помни за правилното му обслужване в оторизирани пунктове, докато обслужването на касата не може да се случва поне на всеки 25 месеца. Удължаването на това състояние може да доведе до необходимост от връщане на отстъпката от касата.

Наличието на касов апарат означава едновременно с това да трябва да издавате оригиналните разписки на клиентите си и да съхранявате копия на разписките в продължение на 2 години от края на счетоводната година, в която са били раздадени. Потребителят на касов апарат все още трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневни, седмични и месечни - създадени от касата.