Fiskalen kasov zhivak 130f

Фискалната разписка е доказателство за покупки, направени в магазина. Това ни позволява да проверим дали плащането от рафтовете на магазините действително е съгласувано с изчисленото върху сумата, така че можем да съобщим за евентуални жалби в интерес. В допълнение, разписката ни позволява да отчитаме изразходваните пари, като по този начин много по-лесно се поемат разходите за дома.

Разписката е и поредица от важна информация, която не е задължително свързана с закупените продукти или техните цени. Всъщност, най-важната информация, която касов апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва върху касовата бележка, е името на данъкоплатеца, който извършва дейността и адреса на седалището си. Друга информация е данъчният идентификационен номер, датата и часа на разпечатване на квитанцията и номера на касата и касата. Съгласието за проблема с номера на касата е особено важно, тъй като ще изискваме да подадем жалба за дадена стока. Разписката е много доказателство за продажби не само за един човек, но и за един продавач и данъчната служба. Благодарение на факта, че касовият апарат регистрира продажбата на всяка стока, по-трудно е да се скрият продаваните стоки и по-трудно да се избегне плащането на данъци по този начин. С последните решения Министерството на финансите задължи следващите групи професии да направят разписка. И разбира се, това са, например, фризьори и таксиметрови шофьори. Следва обаче да се отбележи, че всяка година железопътните линии се заобикалят, а използването на касови апарати може да изисква допълнителни отрасли. Друго задължение, което почива на предприемача, който използва касови апарати, е да съхранява копие от разписки. Тогава това е необходимо за успеха на одита на данъчната служба. Макар че не след дълго трябваше да се съхраняват хартиени копия на разписки, днес е възможно тези копия да се съхраняват на определени карти с памет, което означава, че те плащат много по-малко място. Собственикът на оборудването е длъжен ежедневно да проверява касовия апарат, а ако устройството се провали, то трябва лесно да се смени с ефективен касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е немислимо важен и ние все още трябва да го използваме един с друг. Това няма да бъде единственото доказателство за покупка, което ще бъде особено важно, когато се оплакваме от закупения продукт.